Zrobotyzowane lutowanie – wysoka jakość, niskie koszty, stabilny proces

Automatyka i Robotyka

W wielu fabrykach lutowanie wciąż wykonuje się ręcznie. Wpływa to niekorzystnie na jakość i stabilność procesu oraz generuje niepotrzebne koszty. Wdrożenie zrobotyzowanych stanowisk lutowniczych pomaga rozwiązać te problemy i niesie ze sobą szereg dodatkowych korzyści. Na czym polega zrobotyzowane lutowanie?

Lutowanie to jedna z najczęściej stosowanych metod łączenia materiałów w elektrotechnice. W wielu fabrykach pracę tę wykonują ludzie. Jednak coraz częściej jest ona powierzana robotom. Wynika to z licznych korzyści, jakie zapewnia zrobotyzowane lutowanie. Maszyny nie tylko odciążają pracowników i pozwalają delegować ich do bardziej kreatywnych zadań, ale również gwarantują wyższą jakość lutowania, mniejszą liczbę wad i większą stabilność procesu przy niższych kosztach.

Lutowanie ręczne – niska precyzja, duże ryzyko błędów

Lista błędów, które może popełnić człowiek w procesie lutowania, jest długa. Praca manualna nie zapewnia równie powtarzalnych efektów i precyzji na tym samym poziomie, co praca wykonywana przez robota. – Niewprawny, zmęczony lub rozkojarzony pracownik może zewrzeć połączenie lutowane, powodując uszkodzenie produktu, może nie dolutować wyprowadzenia elementu do pola, co po pewnym czasie spowoduje przerwanie połączenia, może doprowadzić do przegrzania lutu, czego skutkiem będzie brak kontaktu elektrycznego elementu z obwodem, może nawet przeoczyć pole lutownicze – wylicza Łukasz Samson, dyrektor operacyjny w FITECH.

Szukasz wysokiej klasy zautomatyzowanych rozwiązań lutowniczych?

Jesteś w dobrym miejscu!

Koszty kadrowe i wizerunkowe – za niedoróbki firma płaci również reputacją

Koszty tego typu niedopatrzeń mogą być wysokie. Obejmują nie tylko straty finansowe, ale również biznesowe i wizerunkowe, związane z niezadowoleniem klienta. Problem pogłębia rotacja kadr i związana z nią konieczność rekrutacji oraz szkolenia nowych pracowników. Technicy, którzy dopiero nabierają wprawy, nieuchronnie będą popełniać błędy, obniżając tym samym wydajność procesu. Wymagają też nadzoru ze strony lepiej wykwalifikowanych pracowników, którzy będą oceniać jakość ich pracy – a to dodatkowo zwiększa wydatki kadrowe.

Zrobotyzowane lutowanie ułatwia osiągnięcie zgodności z normami

Jakość połączenia lutowanego ma wpływ na funkcjonalność i bezawaryjność produktu końcowego, dlatego powinno się ono cechować odpowiednimi walorami technologicznymi. – Lut przede wszystkim powinien być trwały i poprawnie przewodzić prąd elektryczny. Istotny jest również odpowiedni kształt. Specyfikację parametrów połączenia lutowanego zawiera norma IPC-A-610, opisująca także anomalie lutowania, których należy unikać – mówi Łukasz Samson.

Zrobotyzowane lutowanie to mniej wydatków na infrastrukturę

W warunkach pracy manualnej osiągnięcie pełnej zgodności z normami jest bardzo trudne. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku lutowania zrobotyzowanego. Umożliwia ono pełną kontrolę nad procesem i gwarantuje jego stabilność. – Dzięki zastosowaniu robotów lutowniczych na każdym etapie procesu jesteśmy w stanie utrzymywać właściwą temperaturę, odpowiedni czas kontaktu głowicy lutującej z polem lutowniczym, użyć odpowiedniej ilości materiału czy nadać połączeniu pożądany kształt.

Analiza danych, optymalizacja procesów i większa wiarygodność w oczach klienta

Oprogramowanie kontrolujące proces zrobotyzowanego lutowania pozwala również na zbieranie i analizowanie danych. To bardzo duża wartość dodana zarówno z technologicznego, jak i biznesowego punktu widzenia. Tego typu informacje pozwalają na bieżąco oceniać poprawność działania procesu, a także stopień zużycia sprzętu. Ponadto sygnalizują ewentualną konieczność wymiany podzespołów lub podjęcia innego typu interwencji. Uzyskane dane można również okazać klientowi w celu potwierdzenia stabilności procesu i jego zgodności z wymaganiami.

Zrobotyzowane lutowanie to mniej wydatków na infrastrukturę

Zrobotyzowane lutowanie ma jeszcze jedną, mniej oczywistą zaletę. Proces lutowniczy nie jest obojętny dla ludzkiego zdrowia. Pomieszczenie, w którym się odbywa, wymaga przystosowania, m.in. w zakresie instalacji odciągów ze stanowisk lutowniczych. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i procedur bezpieczeństwa stanowi dodatkowy koszt, którego można uniknąć w przypadku powierzenia zadań robotom lutowniczym. 

Roboty lutownicze można wykorzystać w wielu procesach

Zrobotyzowane lutowanie to proces generyczny. Niezależnie od tego, czy dotyczy łączenia pojedynczych elementów czy produktów, w każdym przypadku polega on na kontakcie wyprowadzenia komponentu ze spoiwem i głowicą lutującą. Dzięki tej powtarzalności stanowisko lutownicze można wykorzystać w wielu miejscach w fabryce. – Nie ma ryzyka, że dany produkt schodzi z produkcji i stanowisko wymaga likwidacji. Zawsze można znaleźć dla niego zastosowanie. To dodatkowo zwiększa opłacalność inwestycji w roboty lutownicze – zauważa Łukasz Samson.

Zaawansowany system informatyczny do obsługi stanowisk lutowniczych

Choć sam proces zrobotyzowanego lutowania realizuje maszyna, to jednak robot wymaga nadzoru ze strony pracownika. Wykwalifikowany technik odpowiada m.in. za pisanie krótkich sekwencji programistycznych, wprowadzanie ustawień czy dobór odpowiednich narzędzi. Jednak sprawność obsługi robota zależy nie tylko od kompetencji pracownika, ale również od oprogramowania obsługującego stanowisko. W FITECH stworzyliśmy system informatyczny, który pozwala osobie z doświadczeniem technologicznym na pisanie w prosty sposób sekwencji lutowniczych dla robota. Umożliwia on również wprowadzanie odpowiednich korekt, a więc optymalizację procesu, m.in. w zakresie jego szybkości i wydajności.

Oferujemy najwyższej jakości systemy lutownicze, współpracujemy z AGH

Stanowiska lutownicze FITECH tworzone są na zamówienie, w sposób dostosowany do potrzeb klienta. Wraz z maszynami dostarczany jest również system informatyczny do obsługi procesu. Zapewniamy kompleksowe wdrożenie stanowiska oraz pomoc w jego konfiguracji dla nowego produktu w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie technologiczne. Rozwiązanie, które oferuje FITECH, jest w pełni dopracowane, łatwe w obsłudze i wielokrotnie przetestowane w praktyce. Dzięki temu fabryki po jego implementacji stają się samowystarczalne w zakresie zrobotyzowanego lutowania i są w stanie samodzielnie regulować proces stosownie do aktualnego zapotrzebowania. Jesteśmy przygotowani do najbardziej zaawansowanych wdrożeń. W razie potrzeby korzystamy z zaplecza naukowo-badawczego AGH.

Zrobotyzowane lutowanie – warto o tym pomyśleć jak najwcześniej!

Warto podkreślić, że inwestycja w roboty lutownicze jest najbardziej opłacalna na początkowym etapie produkcji. Pozwala ona uniknąć wydatków związanych z tworzeniem stanowisk i rekrutacją pracowników do lutowania manualnego, a następnie kosztownego okresu przejściowego związanego z zastępowaniem lutowania manualnego wariantem zrobotyzowanym.

Jeśli szukasz wysokiej klasy zautomatyzowanych rozwiązań lutowniczych tworzonych przez firmę o wieloletnim doświadczeniu technologicznym, skontaktuj się z nami – automatyzacja procesów przemysłowych to nasza specjalność!