Robotyzacja produkcji przemysłowej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w branży EMS

Automatyka i RobotykaNowe technologie

Coraz więcej firm działających w branży EMS decyduje się na wdrożenie rozwiązań automatyzujących operacje wykonywane na pojedynczych stanowiskach lub całych liniach produkcyjnych. Traktują to jako szansę na zwiększenie wydajności procesów oraz eliminację większości błędów – i całkiem skutecznie realizują te cele. Jak robotyzacja produkcji przemysłowej sprawdza się w sektorze elektronicznym?

Szanse i zagrożenia w branży EMS

Każdego dnia branża elektroniczna mierzy się z szeregiem zagrożeń, będących wynikiem nieprawidłowości powstałych na etapie produkcji. Sprawdźmy więc, jak robotyzacja produkcji przemysłowej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) wpływa na eliminację tych zagrożeń i czy daje ona możliwość rozwoju sektora EMS.

Produkcja elektroniki – ryzyko wysokich kosztów

Produkcja komponentów elektronicznych wymaga wysokiej precyzji podejmowanych działań. Niewystarczająca dokładność i błędy w montażu wykryte po etapie lutowania niweczą cały dotychczasowy wysiłek, bowiem poprawki są zbyt kosztowne, a często wręcz niemożliwe. Co gorsza, wady ukryte generują kolejne błędy na dalszych etapach produkcji.

Jakie możliwości oferuje robotyzacja produkcji przemysłowej w branży EMS?

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w ramach robotyzacji produkcji przemysłowej eliminuje wspomniane przed chwilą ryzyko. Co więcej, pozwala skutecznie zoptymalizować procesy, zmniejszyć straty finansowe powodowane błędami produkcyjnymi oraz generować kolejne, innowacyjne rozwiązania.

Chcesz wdrożyć w firmie rozwiązania robotyczne?

Automatyzacja produkcji nie ma przed nami tajemnic.

Robotyzacja produkcji przemysłowej w sektorze EMS – jak to działa?

Produkcja komponentów elektronicznych wymaga wysokiej precyzji oraz przetwarzania wielu zmiennych definiujących kształt, wymiary i inne parametry obiektów. Dzięki sztucznej inteligencji roboty w sposób automatyczny analizują zgromadzone dane, a następnie wykorzystują je do realizacji zadania.

Co jeszcze potrafią takie urządzenia? Są w stanie między innymi samodzielnie rozpoznać dostarczane komponenty, montować je oraz za pomocą systemów wizyjnych weryfikować prawidłowość przeprowadzonych wcześniej procesów i określać ich jakość. Uczenie maszynowe, będące jedną z podstawowych koncepcji AI sprawia, że robot podejmuje decyzje oparte na danych gromadzonych w czasie rzeczywistym. Jeśli urządzenie wykryje błąd, powtórzy określony proces, aż do uzyskania satysfakcjonującego efektu. Jednak z racji zastosowanych systemów, robotyzacja produkcji przemysłowej sprawia, że ryzyko powstawania błędów na etapie montażu jest znacznie mniejsze.

Programowalne roboty o wielu stopniach swobody są wykorzystywane do wykonywania różnego rodzaju operacji. Namacalnym przykładem takiego urządzenia jest nasz robot działający na zautomatyzowanym stanowisku do montażu THT na płytkach PCB. 6-osiowy robot doskonale naśladuje ruchy człowieka. Umieszczanie kolejnych komponentów oraz ich trwały montaż jest możliwy dzięki zastosowaniu czujników sensorycznych, wzorowanych na ludzkim zmyśle dotyku. A skąd robot wie, w jakim dokładnie położeniu powinien umieszczać obiekty? Za umiejętność prawidłowego ustawiania komponentów odpowiadają inteligentne systemy wizyjne.

Montaż elementów THT - co warto o nim wiedzieć?

Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym, nowoczesny przemysł oferuje maszyny, które działają z taką samą, a nawet lepszą jakością, niż człowiek, a co więcej – nie męczą się. Ich dokładność jest zawsze tak samo wysoka, niezależnie od tego, czy pracują godzinę, czy cały dzień.

Jakie korzyści przynosi wykorzystanie robotyzacji produkcji przemysłowej w branży EMS?

Producenci działający w branży EMS coraz częściej decydują się na wdrożenie zautomatyzowanych rozwiązań. Nic w tym dziwnego – ta opłacalna inwestycja przynosi wiele korzyści, które wpływają pozytywnie nie tylko na obecną sytuację przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim otwierają nowe drzwi w zaawansowanej produkcji komponentów elektronicznych.

Wpływ robotyzacji produkcji przemysłowej na wzrost wskaźników wydajnościowych

Robotyzacja produkcji przemysłowej przekłada się na zwiększenie wydajności operacji, eliminację większości błędów oraz podniesienie jakości produktów końcowych. Opracowane rozwiązania pomagają producentom elektroniki poprawić efektywność procesów. Zmniejszenie ilości generowanych błędów przekłada się na znaczne oszczędności finansowe. Niweluje to potrzebę wykorzystania nowych surowców i gotowych obiektów w przypadku konieczności ponownej produkcji tego samego detalu. Co za tym idzie, ryzyko dodatkowych kosztów, związanych z opóźnieniami w realizacji celów w założonym terminie, zostaje praktycznie wyeliminowane.

Robotyzacja a prestiż przedsiębiorstwa

Ogromnym atutem przedsiębiorstw decydujących się na wdrożenie robotyzacji produkcji przemysłowej jest jej niewątpliwy wpływ na prestiż firmy. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych stanowi deklarację dalszego rozwoju, co zachęca do współpracy potencjalnych klientów, a także inwestorów. Robotyzacja przemysłu dzieje się na naszych oczach.

Obecnie robotyzacja produkcji przemysłowej jest wdrażana na dużą skalę w większych, rozwijających się przedsiębiorstwach. Równie chętnie korzystają z jej możliwości także mniejsze firmy, choć w węższym zakresie. To, co dziś jest fascynującą nowinką technologiczną, za kilka lub kilkanaście lat będzie już standardem, obowiązującym we wszystkich zakładach produkcyjnych. Wdrożenie zautomatyzowanych rozwiązań już dziś, pozwala zakładom produkcyjnym szybciej przygotować się na wymagania, jakie postawi przed nimi kolejna rewolucja przemysłowa.