EMS jako ODM. Grupa Fideltronik oferuje pełen zakres usług związanych z produkcją elektroniki

Nasze projektyNowe technologie

W dużych firmach usługi ODM świadczone są najczęściej w połączeniu z produkcją, testami i walidacją. Tego typu podejście zapewnia wykonawcy większą kontrolę nad procesem i pozwala na przyspieszenie developmentu oraz ograniczenie kosztów klienta.

W 2021 r. europejski rynek kontraktowej produkcji elektroniki odnotował rekordowe wyniki. Jak wynika z szacunków niemieckiej agencji badawczej in4ma, jego wartość przekroczyła 44 miliardy euro, a roczny wzrost wyniósł 9 proc*. Również w skali świata dynamika jest dodatnia. Rosnącemu zapotrzebowaniu na urządzenia elektroniczne towarzyszy coraz większa kompleksowość usług świadczonych przez EMS-y.

Wiele firm rozszerza swoją ofertę o projektowanie, prototypowanie, walidację czy specjalistyczne badania. Te bardziej doświadczone pomagają również klientom w pracy nad koncepcją produktu i wspierają go na każdym etapie procesu projektowo-produkcyjnego. Dostawcy tego typu usług wymykają się „klasycznej” definicji EMS-a (Electronic Manufacturing Service) i często określają się również jako ODM (Original Design Manufacturer).

W efekcie oba te pojęcia bywają stosowane zamiennie. Szczególnie w stosunku do podmiotów, które – ze względu na dużą rozpiętość oferty i rozległe doświadczenie rynkowe – identyfikują się zarówno jako EMS-y, jak i ODM-y. Dla jasności warto zaznaczyć, że w stosunku do mniejszych przedsiębiorstw, skupionych na określonej kategorii usług, np. produkcji płytek drukowanych, stosuje się zwykle akronim CEM (Contract Electronic Manufacturer).

Oczekujesz idealnej współpracy z producentem elektroniki?

Jesteś we właściwym miejscu!

Zakres usług ODM zależy od oczekiwań klientów

Zakres usług świadczonych przez EMS-y i ODM-y jest trudny do sprecyzowania. I to nie tylko ze względu na różnice w ofertach poszczególnych firm. Sprawy nie ułatwia również fakt, że pojęcia te rozmaicie rozumieją sami klienci. W praktyce oznacza to, że różni zleceniodawcy mają w stosunku do ODM-ów różne oczekiwania.

Spektrum jest szerokie: od firm, które zgłaszają się z kompletną informacją na temat projektu i wymagają postępowania zgodnego ze specyfikacją, po takie, które przychodzą jedynie z pomysłem i oczekują kompleksowego wsparcia. Tylko od profesjonalizmu danego ODM-u zależy to, czy będzie on w stanie „poprowadzić” klienta zgodnie z jego celem biznesowym i fachowo obsłużyć projekt na każdym etapie.

ODM, który kontroluje całość procesu, może zapewnić szybszy development

– Część firm, które do nas trafiają, ma pewną wizję produktu, który chce zrealizować, a jednoczenie woli zbytnio nie angażować się w przebieg procesu. Tego typu zlecenia wiążą się dla nas ze sporą odpowiedzialnością, ale mają też istotne zalety. Dzięki kontroli nad pełnią procesu jesteśmy w stanie skracać ścieżkę developmentu i szybciej osiągnąć pożądany rezultat – a na tym klientom bardzo zależy – mówi Mariusz Osowski, dyrektor działu R&D w Grupie Fideltronik.

Dynamika pracy nad projektem zależy również od innych czynników, m.in. doświadczenia ODM-u, odpowiedniego zaplecza technologicznego, a także kompetencji niezbędnych do realizacji danego przedsięwzięcia. W Grupie Fideltronik biuro projektowe jest ściśle powiązane z działem R&D, zajmującym się innowacjami i rozwojem. Obie jednostki skupiają najlepszych ekspertów z poszczególnych dziedzin – np. przetwarzania energii czy internetu rzeczy – w swoich centrach kompetencyjnych.

Istnieje też ścisłe powiązanie operacyjne między firmami działającymi w ramach Grupy. Pozwala ono na uzyskanie szybkiego wsparcia merytorycznego lub technologicznego również w razie nagłej potrzeby. Dzięki temu jesteśmy w stanie uniknąć przestojów nawet w przypadku złożonych projektów wymagających zaawansowanego know-how czy większych nakładów pracy.

ODM i klient mają wspólny cel: wysokiej jakości produkt końcowy

Klienci często wnoszą własne kompetencje do projektów i w różnym stopniu chcą się w nie angażować. Niektórzy „dorywczo” uczestniczą w pracach nad projektem i developmentem, inni decydują się na ścisłe współdziałanie między własnym biurem projektowym, a biurem wykonawcy. Zdarza się, że forma tej kooperacji krystalizuje się w toku prac nad projektem. W każdym przypadku mowa jednak o działaniach mieszczących się w modelu ODM, związanym z projektowaniem urządzeń elektronicznych w sposób zoptymalizowany pod kątem kolejnych etapów procesu produkcyjnego i biznesowego.

– Projekty ODM-owe są często pasjonującym wyzwaniem cross-organizacyjnym, w którym trzeba umiejętnie połączyć zasoby oraz kompetencje. Ważne, by strony, które biorą w nich udział, zdawały sobie sprawę, że mają wspólny cel. Tym celem jest produkt końcowy, który zrealizuje związane z nim założenia biznesowe – mówi Mariusz Osowski.

Projektowanie urządzeń elektronicznych warto połączyć z ich produkcją

Projekty ODM z założenia obejmują przede wszystkim projektowanie urządzeń elektronicznych. Firma, która chce skorzystać z tego typu usług, nie jest zobowiązana do produkcji urządzeń u tego samego wykonawcy. Przynajmniej tak działa to w Grupie Fideltronik, która w tej kwestii pozostawia kontrahentom pełną swobodę. Jednak w praktyce usługi projektowania urządzeń elektronicznych i ich produkcji najczęściej świadczone są łącznie. Przemawia za tym interes samego zleceniodawcy.

– Połączenie projektowania i produkcji zapewnia najbardziej korzystne rezultaty. Oczywiście potrafimy zaprojektować urządzenie pod kątem produkcji w innym oknie technologicznym niż nasze czy innym miejscu na świecie. Jednak w takim przypadku mamy ograniczone możliwości optymalizacji całości przedsięwzięcia, zarówno w sensie kosztów, jak i czasu realizacji – wyjaśnia Osowski.

Profesjonalne usługi ODM: projektowanie z orientacją na produkt końcowy i cel biznesowy

Warto pamiętać, że produkcja elektroniki nie ogranicza się do projektowania i montażu. By wprowadzić produkt do sprzedaży, należy go wielokrotnie przetestować, wdrożyć niezbędne korekty i ulepszenia, dokonać walidacji, a następnie uzyskać dla niego certyfikat zgodności odpowiedni dla danego rynku, np. europejskiego, amerykańskiego czy chińskiego.

Poszczególnych etapów tego procesu nie należy traktować rozłącznie. Wszystkie jego fazy powinna spajać całościowa wizja tego, czym ma być dany produkt, jakie funkcje ma realizować oraz w jakim stopniu odpowiada on na aktualne i przyszłe zapotrzebowanie rynkowe.

Sprawne zarządzanie całym procesem projektowo-produkcyjnym w sposób zgodny z zamiarami i interesem klienta jest wyzwaniem, któremu może sprostać jedynie firma z rozległym doświadczeniem zarówno w obszarze ODM, jak i EMS.

* https://in4ma.de/european-ems-market-exceeded-44-billion-euros-in-2021/?lang=en