Robotyzacja przemysłu – w jakich branżach obserwujemy skuteczne rozwiązania?

Automatyka i RobotykaNowe technologie

Rozwój przemysłowy sprawił, że sama praca ludzkich rąk nie jest już w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb rynkowych na poziomie oczekiwanym przez odbiorców końcowych. Nowoczesne technologie umożliwiają zastąpienie niektórych monotonnych czynności wykonywanych do tej pory przez człowieka działaniem robotów. Czym dokładnie jest robotyzacja przemysłu i jakie branże chętnie wykorzystują jej możliwości?

Czym jest robotyzacja przemysłu?

Robotyzacja wykorzystuje zaawansowane technologie do zastąpienia pracy ludzkiej pracą robotów. Jej początków upatruje się na etapie nazywanym Przemysłem 3.0. To właśnie wtedy skonstruowano proste manipulatory. Przyjmuje się, że pierwszy robot przemysłowy powstał w latach 40. ubiegłego wieku. Maszyna o pięciu osiach obrotu napędzana silnikiem elektrycznym została stworzona z części modelarskich. Kilkanaście lat później, w 1954 roku powstał pierwszy programowalny robot. Przez dziesiątki lat maszyny te były nieustannie ulepszane, czego efekt widzimy dzisiaj, w dobie Przemysłu 4.0.

Początkowo robotyzacja przemysłu była wykorzystywana do realizacji stosunkowo prostych, powtarzalnych czynności. Obecnie jesteśmy świadkami prawdziwej rewolucji, w której roboty jako obiekty komunikatywne i identyfikowalne tworzą struktury zdolne do wymiany informacji, analizy danych a także dalszego ich wykorzystania.

Jak działa robot przemysłowy?

Nowoczesne roboty przemysłowe wyposażono w wiele stopni swobody oraz czujniki optyczne i układy sensoryczne umożliwiające dokładne odzwierciedlanie ludzkich ruchów czy precyzji. Urządzenie może mieć właściwości manipulacyjne lub lokomocyjne i działać w trybie stacjonarnym albo mobilnym. Dzięki temu praktycznie każda branża może w mniejszym lub większym stopniu skorzystać z możliwości inteligentnej maszyny.

Podstawową cechą robotów jest ich programowalność, uniwersalność i możliwość wykonywania ruchów po różnych torach. Urządzenia mogą więc być stosowane do realizacji wielu rodzajów operacji produkcyjnych.

Jakie branże korzystają z robotyzacji przemysłu?

W dobie Przemysłu 4.0 trudno wyobrazić sobie branże, które – choć w pewnym stopniu – nie wykorzystują robotyzacji do zwiększenia efektywności procesów. Zastąpienie ludzi robotami sprawdza się w czterech kluczowych kwestiach, związanych w wykonaniem zadań:

  • niebezpiecznych dla zdrowia i życia,
  • monotonnych i powtarzalnych,
  • wymagających dużej precyzji,
  • wymagających dużej siły fizycznej.

Sprawdźmy więc, w których sektorach robotyzacja przemysłu przynosi największe korzyści.

Chcesz zrobotyzować produkcję?

Sprawdź, w jakich obszarach możemy Ci pomóc!

Wykorzystanie robotyzacji przemysłu w branży produkcyjnej

Robotyzacja przemysłu znajduje powszechne zastosowane w większości branż specjalizujących się różnego rodzaju produkcją. Branża spożywcza, chemiczna, farmaceutyczna, odzieżowa i wiele innych – wszędzie tam wykorzystanie zautomatyzowanych, inteligentnych urządzeń pozwala znacznie podnieść wskaźniki efektywności.

Automatyzacja produkcji może mieć różne formy. Robotyzacja może dotyczyć zarówno jednego stanowiska, jak i całej linii produkcyjnej.  Czynności takie jak między innymi pobieranie, transportowanie czy montowanie różnego rodzaju elementów mogą być dzięki inteligentnym maszynom wykonywane w tym samym tempie z niezmienną jakością przez cały czas pracy automatycznych urządzeń.

Robotyzacja przemysłu w branży FMCG

Dynamiczna branża FMCG wymaga podejmowania błyskawicznego działania i natychmiastowych reakcji na pojawiające się problemy. Produkty szybkozbywalne i szybkorotujące, często z krótkim terminem przydatności, muszą opuścić zakład produkcyjny najszybciej, jak to możliwe. Wykorzystanie robotów umożliwia zmniejszenie ilości powstających błędów oraz realizację planów produkcyjnych w wyznaczonym terminie.

Robotyzacja przemysłu w branży FMCG pozwala wyeliminować również zagrożenia związane z błędami produkcyjnymi. Nieprawidłowości dotyczące składu mogą na przykład powodować konieczność wycofania całej serii produktów, co w efekcie przełożyłoby się na puste półki sklepowe. Inteligentne fabryki wykorzystują więc nowoczesne roboty, które nie tylko się nie mylą, ale również dają szybką informację zwrotną w przypadku wystąpienia problemu. Natychmiastowa reakcja pozwala uniknąć opóźnień w realizacji planu, a także związanych z tym kosztów w postaci strat materiałów i konieczności ponownego wykonania zlecenia.

Robotyzacja w przemyśle ciężkim

Robotyzacja ma szczególne znaczenie w branżach związanych z przemysłem ciężkim. Działania prowadzone w przemyśle maszynowym, elektromaszynowym, metalurgicznym, budowlanym, chemicznym czy energetycznym wymagają przede wszystkim pokaźnych zasobów siły niezbędnej do precyzyjnej produkcji wielkogabarytowych detali. Co więcej, przemysł chemiczny czy związany z energią jądrową tworzą środowisko niebezpieczne dla człowieka. Wykorzystanie robotów do wykonywania zadań stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia pozwala przekierować pracowników do bezpieczniejszej pracy.

Robotyzacja przemysłu – jakie daje korzyści?

Każda branża decydująca się na wdrożenie robotyzacji do swoich zakładów produkcyjnych buduje przewagę konkurencyjną opartą na wysoce efektywnej optymalizacji procesów. Robotyzacja przemysłu przekłada się na szybszą, wydajniejszą i dokładniejszą realizację działań. Inteligentne maszyny dorównują precyzją pracy człowieka, a niejednokrotnie nawet ją przewyższają. Urządzenia pracują w trybie 24/7/365 z niezmiennie wysoką jakością, co pozwala uzyskać wysoką wydajność i wyeliminować większość błędów produkcyjnych albo wykryć je na tyle szybko, aby możliwe było wykonanie błyskawicznych poprawek.

Uniwersalność robotów pozwala wykorzystywać je do realizacji różnego rodzaju operacji. Jedna maszyna jest w stanie wykonać niezliczoną ilość typów zadań. Przejęcie przez roboty zadań niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka zwiększa bezpieczeństwo pracowników. Wszystkie te kwestie wpływają pozytywnie na wizerunek firmy, budując jej prestiż oraz przekonanie wśród odbiorców i potencjalnych inwestorów, że mają do czynienia z przedsiębiorstwem, które stale się rozwija.