Automatyzacja linii produkcyjnych – czy i jak można się do niej przygotować?

Automatyka i Robotyka
Automatyzacja linii produkcyjnych – czy i jak można się do niej przygotować?

Jak wynika z naszego doświadczenia, automatyzacja linii produkcyjnych to rozwiązanie możliwe do skutecznego wprowadzenia w praktycznie każdej branży. Tym co firmy powinny zrobić na początek, jest określenie jakich obszarów ma dotyczyć automatyzacja w ich przypadku. I jak może przyczynić się do osiągnięcia celów biznesowych. Dlatego zanim zaproponujemy klientowi jak zautomatyzować działania w jego firmie, musimy wspólnie odpowiedzieć na pytanie: co będzie przedmiotem zmian w przypadku jego przedsiębiorstwa.

Mówi się, że automatyzacja to kolejna rzecz, bez której firmy nie mogą konkurować na rynku. W Fitech w zupełności zgadzamy się z tym stwierdzeniem. Nie bez powodu przecież aż 76% producentów wykorzystuje automatyzację do poprawy produktywności swojej firmy jako kluczową strategię zwiększania wzrostu*. 


Dla wielu biznesów kluczowym czynnikiem i powodem większości inwestycji jest minimalizacja kosztów, tak by pozostać konkurencyjnym na rynku. Automatyzacja linii produkcyjnych niesie ze sobą dodatkową wartość – poprawę jakości wytwarzanych produktów, co przekłada się na wzmocnienie pozycji i wizerunku marki jako solidnego dostawcy. Docenia to wiele firm, zwłaszcza z branży samochodowej. Istotnym aspektem automatyzacji produkcji jest także poprawa wydajności procesów realizowanych ręcznie przez ludzi. Niemniej okazuje się, że nie każdy produkt się do tego nadaje. Ponadto każda firma produkcyjna jest inna, a automatyzacja nie jest rozwiązaniem uniwersalnym.

Czy automatyzacja linii produkcyjnych zawsze jest możliwa?

Producenci nie zawsze są świadomi tego, że produkt powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby dało się go zautomatyzować. Ogólnie rzecz ujmując, automatyzacja jest łatwiejsza do wykorzystania w procesach, gdzie podzespoły produktów można łatwo pozycjonować, a ich kształty i tolerancje są powtarzalne. Ważnym aspektem jest również sposób pakowania elementów. Ich ustalona pozycja oraz orientacja pozwolą często eliminować potrzebę projektowania dedykowanych podajników, co w znacznej mierze przyczynia się do obniżenia kosztu inwestycji. Natomiast automatyzacja produkcji dla produktów, w których występują elementy z rozbieżnymi tolerancjami np. ze względu na złą jakość ich wykonania lub takich w których występuje mnogość kabli, nawet jeśli uda się zaprojektować odpowiednią maszynę, zwykle okazuje się zupełnie nieopłacalnym przedsięwzięciem. 

To ważna informacja na przyszłość. Już na etapie projektowania warto wziąć tę kwestię pod uwagę i projektować produkty z uwzględnieniem takich elementów, które pozwolą na ich automatyczną produkcję oraz których sposób pakowania zapewni autonomię działania maszynom w procesie montażowym.

Automatyzacja linii produkcyjnych – podejście biznesowe

Pierwszym krokiem, jaki powinien wykonać klient, jest rozeznanie i określenie własnych potrzeb w zakresie automatyzacji. W jakim konkretnie zakresie? Ważne są przede wszystkim wolumen produkcyjny oraz czas cyklu życia danego typu produktu lub rodziny produktów. Każde przedsiębiorstwo ma określony wolumen produkcyjny. Musi więc zastanowić się, jaką serię produkcyjną chce zautomatyzować. Oczywiście już na tym etapie może liczyć na wsparcie naszych ekspertów. Duża seria produkcji, albo przynajmniej taka, która wymaga zaangażowania w klasyczny sposób wielu operatów, wiąże się z kosztami, które firma musi pokrywać w skali roku.

Redukcja operatorów, czyli automatyzacja danego procesu, oznacza redukcję stałego kosztu rocznego poprzez inwestycję, która powinna się zwrócić w jak najkrótszym czasie. Im dłużej klient planuje produkować dane produkty, tym lepiej wygląda kalkulacja. Jak obliczyć Return On Investement (ROI)? Przykładowo, przy założeniu okresu produkcji na kolejne 4 lata, w dwa lata zwróci się stały koszt operatorów. Wówczas automatyzacja procesów czy automatyzacja linii produkcyjnych jest warta wdrożenia.

Automatyzacja produkcji a minimalizacja kosztów

Im droższy produkt, tym łatwiej podjąć decyzję o automatyzacji produkcji. Wówczas stopa inwestycji jest niższa. Przyjmując, że średni koszt automatyzacji linii montażowej mieści się w przedziale 1,5-5 mln euro, poniesione wydatki powinny konsumować koszt operatorów, by automatyzacja linii produkcyjnych miała uzasadnienie ekonomiczne. Zwrot z inwestycji może trwać nieco dłużej w przypadku branży automotive, co wynika z tego, że serie produkcyjne są w tym przypadku bardziej przewidywalne i obliczone w dłuższej perspektywie. Rynek, który reaguje bezpośrednio na potrzeby konsumenta, np. elektronarzędzia czy rynek oświetleniowy, w którym cykl życia produktu jest bardzo krótki, a kolejne generacje produktu pojawiają się już po 12 miesiącach, jest najtrudniejszy do zautomatyzowania. Dedykowana automatyzacja dla takiego procesu może być trudna do zaadaptowania w obliczu pojawiających się zmian.

Automatyzacja linii produkcyjnych – czy i jak można się do niej przygotować?

* https://katanamrp.com/blog/manufacturing-process-automation/