Fitech opinie – praca w jakich branżach najchętniej zastępowana jest robotami?

Automatyka i RobotykaNowe technologie
Fitech opinie – praca w jakich branżach najchętniej zastępowana jest robotami?

W Polsce na 10 tysięcy zatrudnionych przypada 46 robotów – to dane z najnowszego raportu IFR World Robotics 2020. Choć wciąż nie dorównujemy pod tym względem takim krajom jak Włochy, Francja, Słowacja, Czechy czy Węgry, wspomniany wskaźnik gęstości robotyzacji w naszym kraju z roku na rok zwiększa się. Jeśli prześledzimy prognozy oraz weźmiemy pod uwagę wyrażane przez Fitech opinie, praca ludzka może zostać wkrótce zastąpiona robotami nawet w 52%. W których gałęziach przemysłu automatyzacja już teraz jest najbardziej powszechna?

Fitech opinie – praca w automotive

Branża automotive od lat wiedzie prym w rankingu najbardziej zautomatyzowanych branż. Aż 33% wszystkich robotów przemysłowych w Polsce wykorzystywanych jest właśnie w branży motoryzacyjnej. Co prawda, w 2019 roku odnotowała ona spadek liczby nowych robotów względem roku poprzedniego. Prawdopodobnie jednak był on tylko chwilowy i wyniknął z inwestycji przedsiębiorców w rozwój zelektryfikowanych napędów. Wszystko wskazuje na to, że wyraźna tendencja do automatyzacji branży automotive będzie widoczna również w kolejnych latach.

Warto podkreślić, że nasz kraj jest jednym z największych producentów oraz dystrybutorów części samochodowych. Jak wskazują wyrażane przez Fitech opinie, praca tak pokaźnej liczby robotów w branży automotive nie tylko wynika z wysokiego wolumenu produkcji i związanej z tym potrzeby przyspieszenia realizowanych procesów. Automotive to obszar, w którym wyjątkowo ważna jest precyzja i powtarzalność. Od dokładności wykonania poszczególnych elementów zależy bowiem bezpieczeństwo nabywców aut oraz części samochodowych. Zdecydowanie lepiej z tym zadaniem radzą sobie maszyny.

Jeśli weźmiemy pod uwagę szacunki ekspertów, a także opinie Fitech, praca w branży motoryzacyjnej w ciągu najbliższych lat będzie mocno zagrożona. Prognozuje się w niej około 50% spadek zatrudnienia do roku 2030. Dla wielu osób wydaje się to nieprawdopodobne. Wysuwają oni argument, że w branży automotive istnieje wiele obszarów, w których nie da się zastąpić zwinności ludzkich rąk. Praktyka pokazuje jednak, że są na to szanse. Udało się już m.in. zautomatyzować proces montażu elementów przewlekanych, który również zaliczany był do wspomnianych trudnych obszarów.

Fitech opinie – praca w elektronice

Drugą najbardziej zautomatyzowaną branżą jest branża elektryczno-elektroniczna. Z raportu World Robotics 2020 wydanego przez IFR wynika, że w 2019 roku ze 100% nowowprowadzonych systemów automatyzacji prawie 25% przypadało właśnie na branżę związaną z elektrycznością i elektroniką. Choć wydaje się to dość imponującym wynikiem, warto wiedzieć, że rok 2018 i 2019 był okresem słabszego wzrostu liczebności robotów w tej branży. Prawdopodobnie było to spowodowane konfliktem handlowym na linii USA-Chiny.

Dlaczego automatyzacja w tak dużym stopniu dotyczy branży elektryczno-elektronicznej? Odpowiedzi na to pytanie znów dostarczają eksperckie opinie Fitech. Praca w tej branży, bardziej niż w jakichkolwiek innych, wymaga wysokiego stopnia precyzji, a ten najlepiej są w stanie zapewnić odpowiednio zaprogramowane maszyny. Co więcej, wiele podzespołów mikroelektronicznych jest wyjątkowo czułych, przez co procesy ich produkcji i manipulowania muszą być przeprowadzane w maksymalnie sterylnych warunkach, a te najłatwiej jest zapewnić bez udziału człowieka.

Jak wynika z opinii Fitech, praca w branży elektryczno-elektronicznej niesie za sobą także ryzyko dla samych pracowników. Potencjalnie niebezpiecznym miejscem jest przede wszystkim koniec linii produkcyjnej. Występuje tam konieczność podnoszenia wytworzonych elementów, często o dość dużym ciężarze. Pakowanie, etykietowanie, paletyzowanie to czynności, w których z powodzeniem mogą zastąpić nas inteligentne zautomatyzowane systemy.

Chcesz przyspieszyć produkcję w firmie?

Podpowiemy, jakie rozwiązania sprawdzą się najlepiej.

Praca w przemyśle maszynowym i metalowym

Trzecie miejsce na liście branż o najwyższym wskaźniku robotyzacji zajmuje branża metalowa i maszynowa. W 2019 roku prawie 12% nowopowstałych systemów automatyzacji trafiło właśnie do tego sektora. Oznacza to, że przemysł metalowy i maszynowy wzbogacił się o 252 nowe roboty, co stanowi 11% przyrost względem roku poprzedniego. Od 2017 roku liczba nowowprowadzanych systemów automatyzacji w tej branży utrzymuje się praktycznie na stałym poziomie – ok. 44 tys. rocznie. Prawdopodobnie rok 2020, ze względu na pandemię, był nieco słabszy dla firm działających we wspomnianych branżach. Niemniej zakłada się, że silny trend automatyzacji będzie utrzymywał się w nich przez kolejne lata.

Czym spowodowana jest popularność automatyzacji w przemyśle maszynowym i metalowym? Jak wskazują opinie Fitech, praca w tej gałęzi przemysłu zwykle jest ciężką pracą, gdyż odbywa się w bardzo trudnych, wręcz ekstremalnych warunkach. Mowa tutaj zwłaszcza o wysokiej temperaturze i hałasie, jaki towarzyszy procesom produkcyjnym. Nieprzyjazne dla człowieka środowisko pracy w połączeniu z koniecznością zadbania o najdrobniejsze detale wytwarzanych elementów to dla wielu przedsiębiorców wystarczający powód do tego, aby zastąpić pracę ludzką wyspecjalizowanymi robotami.

Zautomatyzowane systemy niosą za sobą wiele możliwości. Mowa tu nie tylko o przyspieszeniu produkcji, ale także o znacznym wzroście jej jakości. Z tego powodu firmy nieidące z duchem czasu, czyli pozostające przy tradycyjnej pracy manualnej, mają coraz mniejsze szanse konkurowania z przedsiębiorstwami, które wprowadzają do swojej produkcji nowoczesne, zautomatyzowane technologie.