Tu powstają innowacje, czyli dział R&D w Fitech!

Automatyka i RobotykaNasze projekty

Dział R&D to kuźnia innowacji. Praca w tego typu jednostkach jest równie pasjonująca, co wymagająca. Wyjaśniamy, jak funkcjonuje zespół badawczo-rozwojowy FITECH i kto może w nim znaleźć zatrudnienie.

W branży technologicznej innowacje odgrywają kluczową rolę. Tempo rozwoju w obszarze IT i high tech wymusza nieustanne poszukiwanie lepszych, bardziej wydajnych rozwiązań. Zajmuje się tym przede wszystkim dział R&D (ang. research and development). Firmy, które dbają o rozwój i finansowanie działów R&D, mogą skuteczniej zwiększać swoją konkurencyjność i przyciągać nowe talenty.

Rozbudowany dział R&D i testy we własnym zapleczu produkcyjnym

Również w FITECH dział badań i rozwoju odgrywa decydującą rolę w długoterminowej strategii spółki. Wykonujemy wiele usług dla klientów zewnętrznych zgodnie z ich specyfikacją, ale projektujemy również autorskie rozwiązania. Do tego celu niezbędne jest posiadanie własnego zaplecza technologicznego i intelektualnego skupionego w dziale R&D. Ważna jest również możliwość testowania tworzonych technologii w odpowiednich warunkach – mówi Krzysztof Pyclik, Robotics R&D Program Manager w FITECH. Takie warunki zapewnia praca w ramach grupy Fideltronik, której część stanowi FITECH. Nowe rozwiązania testujemy w dwóch fabrykach należących do grupy. Pozwala to na ich weryfikację w docelowym środowisku produkcyjnym, a następnie – w razie potrzeby – wprowadzenie odpowiednich korekt.

Jeden dział R&D, kilka zespołów kompetencyjnych

Ze względu na rozległy charakter działalności spółki w ramach działu R&D w FITECH funkcjonuje kilka zespołów kompetencyjnych. Jeden zajmuje się maszynami przemysłowymi. Drugi – systemami wizyjnymi, trzeci sztuczną inteligencją, a czwarty skupiony jest na innowacjach z zakresu internetu rzeczy (IoT). Nie są to jednak jednostki wyodrębnione w ramach sztywnej struktury, ponieważ wiele projektów ma charakter multidyscyplinarny. Zdarza się więc, że – przykładowo – inżynierowie specjalizujący się w obszarze AI współpracują przy realizacjach z zakresu IoT lub automatyki, a automatycy wspierają inicjatywy z dziedziny internetu rzeczy. W firmie działa również forum wymiany wiedzy, które pozwala pracownikom dzielić się cennymi informacjami i doświadczeniami.

Kierunek: północ, czyli podróż do innowacyjnego celu

A doświadczeń nie brakuje, ponieważ praca w dziale R&D jest pod wieloma względami pasjonująca – pełna wyzwań i zwrotów akcji. Oczywiście działania są prowadzone w ramach określonego planu i zorientowane na wyznaczony cel.

Pracę nad produktem rozpoczynamy od stworzenia roadmapy. W jej ramach wyznaczamy tzw. kierunek północny, do którego zmierzamy. Oczywiście zazwyczaj nie udaje się tam dotrzeć najkrótszą drogą. Mówiąc obrazowo, czasem zbaczamy na wschód czy zachód, a nawet cofamy się o kilka kroków, np. testując przydatność poszczególnych technologii lub korygując błędy, jednak ostatecznie poruszamy się w zamierzonym kierunku północnym – tłumaczy Krzysztof Pyclik.

„Podróż” podzielona jest na tzw. kamienie milowe (ang. milestone), czyli etapy zwieńczone realizacją określonych założeń. Pojedynczy milestone trwa przeciętnie od trzech do sześciu miesięcy. Mapa drogowa obejmuje zwykle dwa lub trzy kamienie milowe. Jednak na ich ostateczną liczbę wpływa wiele czynników, m.in. związanych ze złożonością danego rozwiązania.

Cykl życia produktu: od koncepcji do pełnej dojrzałości

Roadmapa i kamienie milowe tworzone są indywidualnie dla poszczególnych rozwiązań. Stały podział obwiązuje natomiast w ramach cyklu życia produktu, który w FITECH rozpisany jest na sześć faz. Pierwsza z nich ma charakter koncepcyjny. Pojawia się pomysł, który następnie jest analizowany, dyskutowany i wizualizowany. Druga to prace laboratoryjne, polegające na tworzeniu prototypu rozwiązania, przeprowadzaniu testów i ewentualnych usprawnień.

Trzecia faza to weryfikacja technologii w jej docelowym środowisku. Na tym etapie uwydatniają się korzyści związane z działalnością FITECH w ramach grupy Fideltronik. – Mamy ogromny komfort wynikający z możliwości testowania rozwiązań u wewnętrznego klienta, który przekazuje nam kompletną informację zwrotną. Dzięki temu zdobywamy dogłębną wiedzę zarówno o zaletach, jak i mankamentach tworzonych przez nas rozwiązań, a w efekcie jesteśmy w stanie skuteczniej wprowadzać poprawki. Ponadto łatwa dostępność fabryk na potrzeby naszego działu R&D umożliwia nam prowadzenie testów w elastycznych ramach czasowych, stosownie do naszych potrzeb – mówi Krzysztof Pyclik.

Chcesz współtworzyć przyszłość?

Dołącz do naszego działu R&D!

Kolejna, czwarta faza to eksploatacja rentownego prototypu. Na tym etapie rozwiązanie zostało już wielokrotnie przetestowane i udoskonalone. Trzeba jednak upewnić się, że sprawdzi się w warunkach produkcyjnych i będzie przynosiło realną korzyść klientowi. Gdy rentowność produktu zostanie potwierdzona, przychodzi pora na zaoferowanie go klientom zewnętrznym – to faza piąta. „Wielki finał” następuje w momencie, gdy technologia udowodni swoją przydatność i bezawaryjność po szeregu wdrożeń. W ramach fazy szóstej rozwiązanie wprowadzane jest na rynek i oferowane na szeroką skalę. Dopiero wtedy można mówić o pełnej dojrzałości produktu.

Innowacje FITECH. Co powstaje w naszym dziale R&D?

Od wielu lat dział R&D FITECH skupia się na rozwijaniu produktów marki AI.Rob i technologii rozszerzających ich funkcjonalność. Jednym z nich jest oparty na algorytmach sztucznej inteligencji system Smart Optical Inspection (SOI), produkt marki AI.Rob. Służy on do wizyjnej kontroli jakości w produkcji elektroniki, m.in. weryfikacji prawidłowości obsadzenia płytek PCB. Inny, kolejny produkt własny marki AI.Rob opracowany w dziale R&D, to maszyna THT. Umożliwia ona automatyzację montażu przewlekanego z zachowaniem bardzo wysokiej skuteczności i krótkiego czasu obsadzania elementów. – Obecnie w dziale R&D pracujemy nad kolejnym „dzieckiem” AI.Rob: maszyną AI.Rob Compact. Jest to wielofunkcyjne, przenośne urządzenie służące do obsługi szeregu różnych procesów przy produkcji elektroniki, np. umieszczania płytek PCB w testerze czy lutowania – wyjaśnia Pyclik.

Rozwój na bazie software’u

Kluczową rolę w rozwiązaniach, jakie kreuje dział R&D, odgrywa oprogramowanie – i, rzecz jasna, deweloperzy zajmujący się jego tworzeniem. Wszystkie maszyny AI.Rob działają w oparciu o zaawansowany software. Mają również dostęp do chmury, do której wysyłają dane generowane podczas realizacji zadań. Na podstawie tych danych tworzone są raporty, które umożliwiają weryfikację prawidłowości przebiegu procesów oraz ich dalszą optymalizację.

Z poziomu chmury można również sterować maszyną i zmieniać jej ustawienia. Wszystko to wymaga stworzenia zaawansowanego backendu, a jednocześnie przyjaznego frontendu – takiego, który pozwoli automatykowi na relatywnie łatwą, intuicyjną obsługę robota, a firmie oszczędzi kosztów związanych z koniecznością doszkalania pracownika.

Dział R&D – sukces zależy od współpracy wielu ekspertów

Praca działów R&D nie ogranicza się oczywiście do tworzenia kodu. Zespoły badawczo-rozwojowe skupiają specjalistów z wielu dziedzin. W FITECH niezbędni są m.in.:

– wykwalifikowani mechanicy znający się na budowie maszyn i potrafiący stworzyć projekt urządzenia,

– automatycy potrafiący czytać schematy elektryczne, programować sterowniki PLC i pisać skrypty dla robotów,

– specjaliści od produkcji masowej i związanych z nią procesów,

– eksperci od systemów wizyjnych, np. do poboru komponentów z tacek, ich pozycjonowania w przestrzeni 3D itp.,

– projektanci frondendu,

– specjaliści od data science, w tym matematycy,

– specjaliści od Quality Assurance,

– kontrolerzy jakości i bezpieczeństwa (specjaliści ds. BHP),

– koordynatorzy procesu, zajmujący się organizacją codziennej pracy,

– menedżerowie.

To oczywiście nie wszystkie funkcje realizowane w ramach zespołów R&D. Na różnych etapach prac badawczo-rozwojowych, np. przy tworzeniu prototypów lub wprowadzaniu produktu na rynek, niezbędna jest pomoc osób o rozmaitych kompetencjach: od montażystów i operatorów CNC, po specjalistów od marketingu i sprzedaży. Pracę całego działu nadzoruje zarząd, który czuwa nad tym, by zespół R&D zmierzał do wyznaczonego na roadmapie kierunku północnego.

Developer do działu R&D potrzebny od zaraz!

FITECH nieustannie poszukuje specjalistów do swojego działu R&D. – Pracę znajdą u nas przede wszystkim wykwalifikowani programiści, w szczególności ci z doświadczeniem w sektorze przemysłowym. Zależy nam przede wszystkim na osobach o otwartych umysłach, potrafiących myśleć twórczo i skutecznie rozwiązywać problemy – mówi Krzysztof Pyclik. Mile widziani są również specjaliści od technologii chmurowych czy Quality Assurance, automatycy, mechanicy, a także – w zależności od aktualnego zapotrzebowania – osoby o innych wyżej wymienionych kompetencjach. O możliwości podjęcia współpracy decydują przede wszystkim kwalifikacje w danej dziedzinie, ale również umiejętności miękkie, m.in. zdolność do kreatywnego myślenia i podejmowania inicjatywy.

Jesteś zainteresowany współpracą z FITECH? Wejdź na stronę https://fitech.pl/career/ i zgłoś swoją kandydaturę. Rozpatrujemy wszystkie nadsyłane zgłoszenia!