Vissavi.tech z nagrodą Robotics Innovation Awards 2022

Aktualności

Robotics Innovation Awards to prestiżowe nagrody, które są dobrze znane w branży robotyki. Wyróżnienie jest przyznawane przez amerykański Robotics Business Review. Coroczna lista RBR50 jest hołdem dla organizacji myślących przyszłościowo i ich oryginalnych, imponujących dzieł w obszarze robotyki. Uznawane na całym świecie nagrody RBR50 są również kluczowym miernikiem rozwoju sektora robotyki. W tym roku na liście TOP50 znalazła się firma Vissavi.Tech. To ogromne wyróżnienie dla dostawcy nowoczesnych rozwiązań do automatyzacji i robotyzacji procesów przemysłowych, a także kontroli jakości produktu.

Od ponad dekady Robotics Business Review nagradza firmy działające w sektorze robotyki. Cenione są nowoczesne, efektywne rozwiązania, które charakteryzują się innowacyjnością i dużą użytecznością. Każdego roku do konkursu zgłaszają się firmy z całego świata. W tym roku ostateczna selekcja odzwierciedlała bardzo rygorystyczne kryteria oceny, aktualne trendy technologiczne i biznesowe w robotyce i na świecie. Tym bardziej cieszy fakt z wyróżnienia dla polskiego projektu.  

Prestiżowa nagroda za innowacje

Innowacje umożliwiają rozwój, a także są wyznacznikiem sukcesu firm działających w tak wymagającym sektorze, jakim jest robotyka.

Nagrody 2022 RBR50 Robotics Innovation Awards zostały przyznane w następujących kategoriach:

  • Biznes i zarządzanie — inicjatywy lub praktyki, które poprawiają pozycję biznesową firmy, wspierają rozwój branży robotyki, przynoszą korzyści konsumentom lub całym grupom społecznym.
  • Technologia, produkty i usługi – nagradzane są innowacyjne rozwiązania komercyjne, które mogą rozwinąć cały sektor robotyki.
  • Zastosowania i rynek — wyróżniane są innowacyjne aplikacje branżowe, które zapewniają wejście z produktem na nowe rynki lub poprawiają wydajność w stosunku do już istniejących rozwiązań. Np. obniżają koszty, poprawiają wydajność, podnoszą jakość.

Jak powiedział Dan Kara, wiceprezes ds. robotyki w WTWH Media: Dzięki tegorocznej nagrodzie RBR50 Robotics Innovation Awards, Robotics Business Review, innowacje i odpowiedzialne za nie organizacje będą stymulować rozwój nowych rozwiązań z zakresu robotyki a także przyspieszać wdrażanie rozwiązań robotyczncyh. Tym bardziej cieszy fakt, że na liścia znalazła się firma Vissavi.Tech, która zgłosiła projekt do konkursu. To także ukłon w stronę AI.Rob, marki inteligentnych maszyn dla przemysłu 4.0, w których funkcjonuje system, i firmy Fitech – której inżynierowie zajmują się implementacją nowoczesnych rozwiązań z obszaru robotyki.

Nagrodzeni zostali tylko najlepsi

Vissavi.tech to jedyna firma z Polski, która znalazła się w gronie tegorocznych nagrodzonych. Zdecydowaną większość stanowiły przedsiębiorstwa z USA, np. XACT Robotics, Virginia Tech, Verizon, ULC Technologies czy TerraClear. Ponadto wyróżnienia przyznano m.in. jednej firmie z Wielkiej Brytanii Smith+Nephew, z Izraela, Niemiec, Francji, a także trzem z Chin.

 – Zawsze powtarzamy, iż potrzeba jest matką wynalazków. W konkursie doceniono zaprezentowane przez nas rozwiązanie stereowizyjne Viveka 3D. To oparta na systemie ROS, modułowa, połączona z chmurą platforma do przechwytywania, przetwarzania i analizy obrazów. Za nasz projekt otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii „wprowadzenie produktów” – mówi Dariusz Hebisz, Dyrektor Zarządzający Vissavi.tech.

Pełna lista nagrodzonych firm znajduje się tutaj: https://www.roboticsbusinessreview.com/2022-rbr50-robotics-innovation-award-honorees/.

Vissavi.tech w TOP 50 najlepszych firm na świecie

Projekt polskiej firmy doceniono za innowacyjność. Początkowo opracowany do montażu przewlekanego elementów elektronicznych na płytkach PCB, system Viveka 3D zapewnia wysoki poziom dokładności pomiaru (<0,03 mm). Może pozyskiwać obrazy, przetwarzać je, a następnie przesyłać dane do systemów robotyki w mniej niż 300 milisekundy.

Centralnym elementem systemu Viveka 3D jest moduł THT Check Component do wykrywania wyprowadzeń komponentów THT. To pierwszy moduł wizyjny zaprojektowany przez inżynierów Vissavi.tech w ramach całościowej koncepcji rozwiązania.

Wykorzystując obrazy z dwóch kamer oraz autorski sposób oświetlenia komponentu przez różnej długości fale widma, oprogramowanie Vissavi.tech buduje przestrzenny model wyprowadzeń elementów elektronicznych, w którym można z dużą dokładnością śledzić odchylenia ich położenia. Roboty wykorzystują te szczegółowe informacje do szybkiego i dokładnego umieszczania elementów elektronicznych w PCB (wydajność 98,1%).

Firma w swoim zgłoszeniu konkursowym wskazała, że ​​opracowywane są dodatkowe moduły pomiarowe, oparte na technologii wizyjnej do operacji produkcji elektroniki, takie jak wykrywanie otworów w płytce drukowanej, wykrywanie krawędzi komponentów i wykrywanie kształtu.

Przed rozpoczęciem pracy nad projektem, firma przeprowadziła szczegółowe badania rynku, w zakresie istniejących rozwiązań, wspierających proces montażu komponentów elektronicznych na płytce PCB. Żadne nie spełniało naszych wymagań, dlatego zdecydowaliśmy się opracować własne. Jest na tyle unikalne, że już uzyskaliśmy Dokument pierwszeństwa z Urzędu Patentowego RP. Podobny spodziewamy się uzyskać niebawem z Unii Europejskiej – mówi Dariusz Hebisz, Dyrektor Zarządzający Vissavi.tech.

Otrzymanie tak prestiżowej nagrody to ogromne wyróżnienie a także dodatkowa motywacja, by nie ustawać w dalszym rozwoju.