Testy ICT i testy FCT. Dlaczego warto je powierzyć doświadczonej firmie?

Systemy testowe
Testy ICT i testy FCT. Dlaczego warto je powierzyć doświadczonej firmie?

Testy ICT i FCT stanowią kluczowy etap w produkcji urządzeń elektronicznych. Ich sprawna realizacja – w zgodzie z wymaganiami produktu i celami biznesowymi klienta – to oszczędność czasu i pieniędzy. Zadaniu najlepiej podoła firma z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Stopień zaawansowania układów elektronicznych rośnie wraz z rozwojem technologii. Rosną także ceny komponentów, które są coraz trudniejsze w produkcji, m.in. ze względu na postępującą miniaturyzację. W efekcie, popełnienie błędu przy projektowaniu lub produkcji obwodu elektronicznego, staje się nie tylko coraz bardziej prawdopodobne, ale również coraz bardziej kosztowne.

W wykrywaniu potencjalnych błędów i unikaniu ich konsekwencji skutecznie pomagają testy ICT i FCT. Należą one do kluczowych etapów w produkcji elektroniki. Odpowiednie przygotowanie środowiska testowego i jakość procesu testowania, mają fundamentalne znaczenie dla jakości produktu końcowego – a więc również satysfakcji klienta i wyników biznesowych marki, która odpowiada za produkt.

Jest więc oczywiste, że testy ICT i FCT opłaca się powierzyć doświadczonej firmie. Takiej, która może pochwalić się szeregiem udanych realizacji, dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi i zaawansowanym zapleczem technologicznym.

Testy ICT na platformach Agilent, Checksum, Spea, Agilent/Keysight, Teradyne

Testy w obwodzie (ang. in-circuit test lub in-circuit testing, w skrócie ICT), określane także jako testy komponentów, to jeden ze sposobów testowania pakietów elektronicznych na poziomie PCBA (ang. printed circuit board assembly), czyli zespołu płytki drukowanej. W przypadku elektroniki przeznaczonej do produkcji wysokoseryjnej, stanowią one nieodzowny etap procesu produkcyjnego. Testy ICT mają charakter wstępnej weryfikacji pakietu i poprzedzają testy funkcjonalne. W zależności od dostępności komponentów, pokrycie tego typu testów może wynosić od kilkunastu do stu procent podzespołów.

Jako FITECH, w obszarze ICT stosujemy kilka modeli urządzeń testujących. Obsługujemy m.in. systemy Agilent, Checksum, Spea, Agilent/Keysight czy Teradyne. Zapewniamy wszystkie narzędzia niezbędne do testów na wymienionych platformach, w szczególności tzw. fikstury (ang. fixture). Są to specjalne adaptery, tworzone na użytek testowania konkretnych pakietów elektronicznych. Pełnią one funkcję połączenia między testowanym zespołem, a urządzeniem testującym. Dostarczamy także software niezbędny do realizacji całego procesu. Możemy również wykonać programowanie niektórych układów za pomocą testera ICT.

Jakość procesu testowania to jakość produktu końcowego.

Potrzebujesz idealnego rozwiązania dla siebie?
Zajmiemy się tym!

Automatyzacja i robotyzacja – testy ICT

W FITECH stawiamy na optymalizację rozwiązań pod kątem potrzeb klienta. Dotyczy to m.in. możliwości automatyzacji i robotyzacji testów ICT. W standardowym podejściu, urządzenie testujące obsługiwane jest manualnie. Produkt umieszczany jest w adapterze i zamykany ręcznie, natomiast sam test wykonywany jest automatycznie. Na rynku przybywa jednak urządzeń bezobsługowych, które umożliwiają pełną automatyzację procesu testowania.

Również w FITECH tworzymy na zamówienie aplikacje na zautomatyzowane stanowiska inline’owe. Na życzenie klienta możemy zamontować w linii produkcyjnej testery, które nie będą obsługiwane przez operatorów. W tym wariancie urządzenie ze specjalnym handlerem umieści pakiet w adapterze, automatycznie go dociśnie i zainstaluje, a po wykonaniu testu usunie z adaptera.

Oferujemy również robotyzację standardowych testerów. Polega ona na automatyzacji handlingu przez integrację urządzeń testujących z ramieniem robota, który obsługuje płytki w procesie testowania. Na życzenie klienta możemy również rozszerzyć funkcje robota. Tak by urządzenie było w stanie obsłużyć większą liczbę testerów lub wykonywać dodatkowe czynności, np. obsługę innych urządzeń lub procesów produkcyjnych.

Testy FCT: zaawansowana weryfikacja funkcjonalna urządzeń elektronicznych

ICT to najszybszy rodzaj testów PCBA. Bardziej czasochłonne, a zarazem wymagające są testy funkcjonalne (ang. functional testing, w skrócie FCT). Mają one na celu sprawdzenie poprawności działania PCBA w jego docelowym środowisku. Tego typu weryfikacja wymaga stworzenia odpowiednich, dedykowanych dla danego pakietu warunków testowych. Urządzenia testujące de facto symulują pozostałą część produktu, w którym ma działać zespół płytki drukowanej, czyli m.in. zasilacze, mierniki, moduły komunikacyjne i inne podzespoły.

Prawidłowo dobrany i przygotowany tester powinien być w stanie wywołać wszystkie niezbędne funkcje, których oczekujemy w finalnym produkcie. Profesjonalnie przeprowadzona symulacja musi zapewniać możliwość parametryzacji poszczególnych funkcji i ustawienia dla nich limitów na użytek każdego kroku testowego.

Warto zaznaczyć, że każdy krok testowy składa się z kilku do nawet kilku tysięcy kroków testowych niższego rzędu, które również wymagają przygotowania i parametryzacji. Dlatego kluczowe znaczenie dla efektywności testów FCT ma precyzja działania i ścisłe przestrzeganie metodyki.

Tylko przy zachowaniu najwyższej staranności możemy zyskać pewność, że zespół PCBA realizuje wszystkie funkcje w swoim docelowym środowisku. Złożoność i różnorodność testów FCT sprawia, że decydującą rolę w ich przeprowadzaniu odgrywa doświadczenie i kwalifikacje personelu odpowiedzialnego za cały proces.

Testy funkcjonalne – zoptymalizowane pod kątem wymagań produktu i klienta

Przeprowadzenie dobrze zoptymalizowanych testów funkcjonalnych wymaga nie tylko rozległej wiedzy eksperckiej. Równie ważna jest umiejętność zrozumienia potrzeb klienta: zarówno tych technologicznych, jak i biznesowych. Testy FCT można realizować na szereg sposobów, wykorzystując do tego celu różne urządzenia i technologie. Zadaniem dostawcy tego typu usług jest właściwe dopasowanie testów – zarówno do wymagań produktu, jak i oczekiwań jego twórców.

Zmiennych, które należy uwzględnić, jest wiele. Weźmy za przykład stosunkowo proste urządzenie, jakim jest ekspres do kawy. Zazwyczaj składa się on z kilku pakietów elektroniki oraz elementów mechanicznych. Do przetestowania tego typu produktu należy więc przygotować kilka fikstur, które następnie zainstalujemy w urządzeniu testującym (przyjmijmy, że będzie to tester uniwersalny).

Testy FCT mogą się ograniczać do sprawdzenia wyłącznie wymagań elektrycznych. Mogą jednak obejmować również – przykładowo – funkcje wyświetlacza. Sprawdzian tych ostatnich będzie się nieznacznie różnił w zależności od tego, czy mamy do czynienia z wyświetlaczem tradycyjnym czy dotykowym.

Wyświetlacz możemy również poddać analizie wizyjnej, przeprowadzonej za pomocą kamery lub specjalnych testerów światła. Pozwolą one m.in. skontrolować poprawność działania diod LED. Testy optyczne można przeprowadzić również za pomocą spektrometru. Niemniej tego typu rozwiązania stosuje się w obszarach bardziej krytycznych, np. w branży automotive.

Kolejną kwestią do rozstrzygnięcia jest tryb działania w zakresie obsługi urządzenia. Test funkcjonalności można przeprowadzić na trzy sposoby:

– manualnie (operator ręcznie podłącza pakiet w fiksutrze przez złącza),

– półautomatycznie (operator wkłada do fikstury pakiet, który następnie jest automatycznie podpinany do testera przez igły testowe),

– w pełni automatycznie (pakiet automatycznie wprowadzany jest do stworzonego przez nas testera inline’owego, który montujemy na linii produkcyjnej).

Alternatywną opcją jest robotyzacja testera, na podobnej zasadzie jak w przypadku testów ICT.

Liczba czynników, które należy wziąć pod uwagę planując i realizując testy FCT, rośnie wraz ze stopniem zaawansowania elektroniki, złożonością całego produktu, a także wymaganiami obowiązującymi w branży, dla której przeznaczony jest produkt. Tylko doświadczony dostawca tego typu usług, jest w stanie zaoferować klientowi rozwiązania optymalne zarówno pod względem wydajności, jak i kosztów.

Testy EOL, testy safety, testy optyczne i testy radiowe

Warto pamiętać, że testy FCT to szerokie pojęcie. W podstawowym rozumieniu obejmuje ono podstawowe testy funkcjonalne PCBA, które sprawdzają parametry elektryczne urządzenia, takie jak przebiegi czy napięcia. Jednak odnosi się ono również do testów end of line (EOL).

Są to testy finalne gotowego produktu, które weryfikują jego bezpieczeństwo (testy safety) i pozwalają na wykrycie ewentualnych defektów po ostatnim montażu. Wymagają one odpowiedniego przygotowania środowiska testowego, m.in. odpowiednich adapterów i podłączeń. W zależności od produktu, testy EOL mogą mieć mniej lub bardziej skomplikowany charakter. Sprawność ich realizacji zależy od kompetencji dostawcy tego typu usług.

Przez testy FCT można również rozumieć poszczególne etapy testu funkcjonalnego – w zależności od urządzenia, mogą to być choćby wspomniane wcześniej testy wizyjne. W FITECH realizujemy również testy radiowe, sprawdzające poprawność działania produktu w zakresie komunikacyjnym. W każdym przypadku proces dostosowujemy do produktu i wymagań klienta.

Przewidujemy przyszłość, by zaoszczędzić klientowi kosztów

Customizacja dotyczy również samego testera, a ściślej fikstury. Adapter musi być dostosowany do specyficznych wymagań konkretnego produktu lub rodziny produktów. Przygotowanie fikstury to sprawdzian kompetencji firmy. W FITECH staramy się tworzyć adaptery do testerów nie tylko zgodnie z wymaganiami klienta, ale również w sposób antycypujący jego przyszłe potrzeby.

Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie przygotować tester na ewolucję produktu. W efekcie – oszczędzamy klientowi kosztów związanych z koniecznością modyfikacji istniejących lub tworzenia nowych rozwiązań.

Dostarczamy kompletnych rozwiązań, dostosowanych do potrzeb klienta

Warto podkreślić, że w zakresie tworzenia urządzeń testujących jesteśmy praktycznie samowystarczalni. Mamy kompetencje w projektowaniu mechaniki, hardware’u i software’u. Posiadamy również własny park maszyn. Dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć od podstaw (rzecz jasna, z wyłączeniem elementów zakupowych) wszystkie testery i adaptery stosownie do wymagań produktu oraz klienta.

Nasze realizacje obejmują szeroką gamę urządzeń testujących, przeznaczonych zarówno do testów ICT, jak i rozmaitych testów funkcjonalnych. Oferujemy m.in. testery:

– przemysłowe współpracujące z szeroką gamą osprzętu testowego,

– EOL z uniwersalnym systemem stanowisk testowych,

– optyczne kompatybilne z każdą linią produkcyjną,

– kompaktowe, idealne dla niskonakładowej produkcji,

– szereg innych urządzeń tworzonych zgodnie z potrzebami lub konkretnymi wskazaniami klienta.

Tworzymy autorskie systemy oparte na algorytmach sztucznej inteligencji

Możemy też pochwalić się autorskimi rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji (AI). Przykładem jest stworzony przez nas system Smart Optical Inspection (SOI). To zaawansowane narzędzie służące do wykonywania testów optycznych. Jest ono przeznaczone do monitorowania jakości procesu montażu komponentów w każdej fabryce elektroniki.

Dzięki zastosowanym algorytmom AI, nasz SOI skutecznie zastępuje manualny proces kontroli jakości, obciążony dużym ryzykiem przeoczenia błędów produkcyjnych. System opracowany przez FITECH umożliwia wykrywanie potencjalnych defektów na wczesnym etapie montażu, a w efekcie zmniejszenie kosztu ich naprawy i skrócenie czasu trwania cyklu produkcji.

Testy ICT i FCT – ponad 20-lat doświadczenia

FITECH to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży testów ICT i FCT. Mamy na koncie setki realizacji dla klientów z wielu branż, m.in. automotive, elektronicznej, telekomunikacyjnej i oświetleniowej. Współpracowaliśmy z największymi markami, przy wielu zaawansowanych projektach.

Dzięki rozległemu doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom naszych ekspertów, jesteśmy w stanie oferować klientom rozwiązania szyte na miarę – idealnie skrojone zarówno do ich potrzeb, jak i możliwości. Zapewniamy również wszechstronne wsparcie merytoryczne na każdym etapie współpracy, a także zdalne zarządzanie systemami testowymi.

Jeśli szukasz dostawcy usług ICT/FCT, który łączy wysokie kompetencje specjalistyczne z umiejętnością zrozumienia potrzeb i celów biznesowych klienta, skontaktuj się z nami!